"Hjälp mig att göra det själv"

Inom Montessoripedagogiken är lärarens uppgift att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Läraren ger den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse och stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Barnet arbetar sedan självständigt med sin uppgift.

 

På Svenska Montessoriförbundets hemsida kan du läsa mer om montessoripedagogik: montessoriforbundet.se/pedagogiken/

 

 

Hyacintgatan 48, 215 26 Malmö, Tel 040-13 89 90, montessoriforskolan@hotmail.com

Orgnr: 769601-6000, Bankgiro 5032-1777

 

© Copyright Montessoriförskolan Barnens Hörna 2017